Israel


I følge Guds Ord har jødene en særskilt plass i Guds frelsesplan, og vår frelser Jesus Kristus er jødenes Messias. Israel har en historisk og bibelsk rett til eget hjemland innenfor trygge og anerkjente grenser.


Kontaktinformasjon

Filadelfia Bodø
Pb 335, 8001 Bodø
Besøksadr : Fredensborgveien 129, Bodø
E-post: mail@filadelfiabodo.no
Mobil : 941 82 324
Vipps : 538913

Kontonr: 1602 51 50094
Org. nr. 971 491 337

Facebook siden vår         Openheart                                                             Evangeliesenteret Nordhjelp