BØNN OG INNVIELSE FOR MENIGHETEN

 Menigheten Filadelfia erkjenner at vi behøver å komme mer inn i det som BIBELEN gir oss løfte om at vi kan innta . VI VET OGSÅ AT DET ER DEN SOM BER SOM FÅR. Heldigvis får vi en kick-start på det nye året med BØNN FOR BODØ 5-6 januar 2018.

Deretter søker vi Herren i bønn for menigheten i Filadelfia .   Vi tenker at disse møtene er spesielle søkemøter for vår egen menighet.

I tillegg har vi  åpne bønn-/lovsangsmøter hver onsdag kveld .

 

BØNN FOR BODØ 5-6 januar 2018.

 

24 timer – tida det tar for jorda å snurre en gang rundt sin egen akse. Mens det nye året enda er blodferskt, setter vi av like lang tid til å tilbe, ære, søke, vente på og be til Gud.

Bli med på Bønn for Bodø 2018!

Fra fredag 5. januar kl 19 til samme tid lørdag 6. januar, blir Misjonskirka et døgnåpent bønnehus. Fra ulike menigheter bidrar mange med sang, musikk og ledelse av bønn. Programmet har stor spennvidde. Vi skal gjøre forbønn for byen vår, men det er også mulig å få forbønn. Det blir bønn og lovsang i ulike former og farger, alt i den hensikt å løfte opp Jesu navn over Bodø, og innvie det nye året vi nettopp har gått inn i.

Program:

Fredag 5/1 kl 19 - 20: Kick off
Fredag 5/1 kl 20 - 21: ...Nattverd *
Fredag 5/1 kl 21 - 22: Forbønn *
Fredag 5/1 kl 22 - 23: Bønn fra Salmenes bok
Fredag 5/1 kl 23 - 00: Bønn og lovsang *
Lørdag 6/1 kl 00 - 01: Bønn og lovsang *
Lørdag 6/1 kl 01 - 02: Nattbønn
Lørdag 6/1 kl 02 - 03: Nattbønn
Lørdag 6/1 kl 03 - 04: Vekternes bønn *
Lørdag 6/1 kl 04 - 05: Vekternes bønn *
Lørdag 6/1 kl 05 - 06: Vekternes bønn *
Lørdag 6/1 kl 06 - 07: Stille bønn
Lørdag 6/1 kl 07 - 08: Morgenbønn/lovsang *
Lørdag 6/1 kl 08 - 09: Morgenbønn/lovsang *
Lørdag 6/1 kl 09 - 10: Stille bønn
Lørdag 6/1 kl 10 - 11: Bønn og salmesang
Lørdag 6/1 kl 11 - 12: Bønn for institusjonene
Lørdag 6/1 kl 12 - 13: Bønn og lovsang *
Lørdag 6/1 kl 13 - 14: Barnas bønnetime
Lørdag 6/1 kl 14 - 15: Bønn for verden *
Lørdag 6/1 kl 15 - 16: Stille bønn
Lørdag 6/1 kl 16 - 17: Vi samler trådene *
Lørdag 6/1 kl 17 - 18: Et nådens år fra Herren *
Lørdag 6/1 kl 18 - 19: Utsendelse *

*) Mulighet for personlig forbønn. Forbedere bærer skilt.

For spørsmål og nærmere info, send melding på Bønn for Bodø sin FB-side.

Velkommen!

 

 Kontaktinformasjon

Filadelfia Bodø
Pb 335, 8001 Bodø
Besøksadr : Fredensborgveien 129, Bodø
E-post: mail@filadelfiabodo.no
Mobil : 941 82 324

Kontonr: 1602 51 50094
Org. nr. 971 491 337

Facebook siden vår         Openheart                                                             Evangeliesenteret Nordhjelp